OVER ONZE KERNWAARDEN

De veranderaars van WISBORN zijn individuen. Toch hebben ze een aantal waarden gemeen.

De veranderaars van WISBORN zijn stevige mensen. Onze opdrachten en projecten doen we met inzet en betrokkenheid. Enthousiast, gepassioneerd en energiek. Fel als het nodig is. Met inbreng van onze brede kennis en ervaring zoeken we zo nodig de confrontatie, maar wel op een constructieve manier.

De veranderaars van WISBORN zijn eerlijke mensen. Wij stellen ons in ons werk open en kwetsbaar op. Aan waarachtigheid hechten we grote waarde, want je moet jezelf zijn en blijven. Altijd. Dat geldt voor ons en dat geldt voor de ander.

De veranderaars van WISBORN zijn respectvolle mensen. Veranderen is leren en leren is openstaan voor anderen. Dan kan alleen als je oprecht nieuwsgierig bent naar die ander. Als je bereid bent je eigen oordelen uit te stellen en ter discussie te stellen. Want: behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.

Loading Quotes...