ORGANISATIE-ONTWIKKELING

Een organisatie functioneert pas goed als alle teamleden in synergie kunnen samenwerken

VERKENNEN

 • Waar staan we voor?

 • Wat is ons maatschappelijk nut?

 • Welke factoren maken ons succesvol?

 • Wat remt ons?

 • Waar loopt het lekker?

 • Wat sleept zich voort?

VERBEELDEN

 • Wat/wie zouden we willen zijn?

 • Wat zijn onze essentiële waarden?

 • Wat zouden we willen bijdragen?

VERNIEUWEN

 • Wat is essentieel?

 • Wat moet fundamenteel anders?

 • Wat zijn de quick wins?

 • Ontwerpen of ontwikkelen?

 • Rol van het management?

 • Wat zijn de randvoorwaarden?

VORMGEVEN

 • (Strategische) Werkconferenties

 • Simulaties

 • Dialogs

 • Traineeships

 • High potential programma’s

Wij leveren met onze diensten een belangrijke bijdrage aan het veranderpotentieel van uw organisatie. Dit doen wij niet door gelegenheid successen te halen, maar door een uitgekiende strategie blijvende prestaties op het gewenste niveau in de organisatie te verankeren. Dit doen we samen met u, in partnerschap. 

Voor het bedrijfsleven als voor de overheid houdt WISBORN zich bezig:

· Het gegeven van advies over de meest optimale veranderaanpak.

· Het ontwikkelen en verbeteren van managementeams.

· Het ontwikkelen en verbeteren van leiderschapskwaliteiten.

· Het ondersteunen van medewerkers die zoekende zijn in hun (nieuwe) rol.

· Het ontwikkelen en uitvoeren van ‘high potential’-trajecten.

· Het ontwikkelen en uitvoeren van traineeships. 

· Het vergroten van de commerciële slagkracht van organisaties.

· Het verbeteren van klant- en vraaggericht werken.

· Strategie en visie doorvertalen in concreet gedrag en handelen.