OVER TEAMVERANDERING

U wilt uw team zodanig laten functioneren dat de afstemming met de organisatie en de buitenwereld optimaal is. Maar een team functioneert pas goed als alle teamleden in synergie kunnen samenwerken. Teamverandering en individuele verandering gaan daarom hand in hand. Teamambitie en de ambitie van uw teamleden moeten op één lijn zitten.

Wij leveren een bijdrage aan de veranderkracht van uw team. Zo kunt u het beste uit uw teamleden te halen.

Actuele teamvraagstukken van opdrachtgevers van WISBORN:

  • Ondersteunen van cultuurprocessen binnen teams
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van teamanalyse en teamontwikkelings-programma’s
  • Het inzichtelijk en bespreekbaar maken van de onderlinge verhoudingen binnen het team
  • Het verbeteren van de samenwerking en onderlinge afstemming in en tussen teams
  • Het tot stand brengen van duidelijke teamdoelstellingen waaraan het team zich committeert
  • Het ondersteunen van het MT bij het proces van visie en strategieontwikkeling
  • Inhoud geven aan het ‘MT als team’.
Loading Quotes...