OVER ORGANISATIEVERANDERING

U wilt met uw organisatie een fundamentele ontwikkelingsstap zetten en u zoekt naar vorm of richting. Daarvoor is het nodig af te wijken van de gebaande, platgetreden paden. Dat is geen eenvoudig proces. Verandering wordt vaak tegengehouden door ingesleten gewoonten, verankerde verhoudingen en traditionele benaderingen. Maar dat zijn niet de fundamenten waarop uw organisatie haar succes kan bouwen. Het is belangrijk om het beste uit uw organisatie te halen. Het gaat daarbij niet om een gelegenheidssucces, maar om blijvende prestaties op het gewenste niveau. Wij leveren met onze diensten een bijdrage aan het veranderpotentieel van uw organisatie.

Voor organisaties in zowel de profit- als de non-profitsector houdt WISBORN zich bezig met:

 • Het geven van advies over de veranderaanpak
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van management development (MD-) en high potential-trajecten
 • Het implementeren van projectmanagement als managementprincipe
 • Het introduceren en implementeren van effectief opdrachtgever-opdrachtnemerschap
 • Het ondersteunen van organisaties bij de invoering van integraal management
 • Het ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden van INK-positiebepalingen
 • Ontwerpen of ontwikkelen van organisatieverbeteringen op basis van de INK-systematiek
 • Adviseren en ondersteunen van organisaties die de INK-systematiek willen implementeren
 • Het vergroten van de commerciële slagkracht van organisaties
 • Het invoeren of verbeteren van accountmanagement
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken en het geven van advies
 • Het verbeteren van klantgericht werken.
Loading Quotes...