OVER INDIVIDUELE VERANDERING

U wilt groeien in uw rol binnen de organisatie. U wilt anderen van uw ideeën overtuigen. U wilt sturing geven aan uw carrière. Hoe bereikt u een balans tussen uw doelen en die van de organisatie? Uw eigen functioneren zal altijd centraal staan. Want dan heeft het verandertraject de meeste impact op uw persoonlijke ontwikkeling. Belangrijk is het dus het beste uit uzelf te halen. Hierbij besteden wij veel aandacht aan de samenhang tussen u en uw organisatie. Wij stellen ons ten doel met onze diensten een bijdrage te leveren aan de veranderkracht van uzelf.

Coachvraagstukken waar WISBORN zich mee bezig houdt:

  • Uw rol als manager in een veranderende organisatie
  • Invulling geven aan uw rol als coachend leidinggevende; beheersen vs. loslaten
  • Inzicht krijgen in uw rol in het managementteam en uw invloed vergroten
  • Inzicht krijgen in uw rol als integraal manager
  • Meer grip krijgen op de aansturing van uw medewerkers
  • Inzicht krijgen in uw ambities en verborgen talenten
  • Inzicht verkrijgen in uw overtuigingen en eigen handelen om uw effectiviteit te vergroten
  • Het omzetten van ideeën naar concrete resultaten.
Loading Quotes...