ONZE WERKWIJZE: RICHTEN, INRICHTEN en VERRICHTEN

Zowel bij organisatieverandering, teamverandering als bij individuele verandertrajecten kiezen wij voor een projectmatige aanpak, hierbij hanteren wij de volgende werkwijze:

Richten

Wij verdiepen ons samen met u in uw veranderbehoefte en vertalen dit samen met u in uitdagende en realistische doelen.

Inrichten

Aan de hand van de analyse van uw situatie, van uw veranderbehoefte en van de geformuleerde doelen richten wij een verandertraject in.

Verrichten

Onze aanpak is pragmatisch en gericht op blijvend resultaat. Daarom besteden wij veel aandacht aan de samenhang tussen individu en de organisatie. Essentieel voor blijvend resultaat is ‘onderhoud’ van de verandering. Hierbij nemen wij een actieve rol. Elk project wordt vooraf besproken, bij uitvoering gemonitord en achteraf geëvalueerd.

Loading Quotes...